Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

ĐÔNG TÀ -TÂY ĐỘC -NAM ĐẾ -BÁC CÁI- TRUNG THÂN THÔNG

Bắc Cái là , ngoại hiệu của Hồng Thất Công còn là Cửu chỉ thần cái vì chỉ có 9 ngón tay, 1 ngón đã bị ông cắt do lo mê ăn mà lỡ việc lớn cho nên tự cắt để nhắc nhở mình nhưng xem ra ko ăn thua vì ai coi truyện đều biết ông rất tham ăn và chính vì thế mới chịu nhận 1 tên ngố tệ như Quách Tĩnh là sư đồ. Tuyệt kỹ là Giáng long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp
Đông tà Hoàng Dược Sư thì nổi tiếng với tuyệt kỹ Lạc Anh chưởng pháp và Đàn chỉ thần công
Tây Độc Âu Dương Phong thì nổi tiếng nhất là Hàm Mô Công và Cửu Âm Chân Kinh luyện ngược =)), đầu lộn xuống đất mà đánh :D
Nam đế thì là Nhất đăng đại sư sinh thời là Hoàng đế nước Đại Lý Đoàn Chính Hưng nhưng do sai lầm không cứu chữa con của Châu Bá Thông và vương phi của mình mà bỏ đi tu. Nổi tiếng với tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ
Trung thần thông chính là Tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân giáo ( tiền thân của phái Võ Đang ). Ông này thì có chiêu gì quên tên rồi nhưng mà võ công thì cao nhất trong số 5 nhân vật của Võ lâm ngũ bá.
Tuyệt kỹ của Trung Thần Thông Vương Trùng Dương là Tiên Thiên Công,có nói đến ở đoạn giao lưu võ học với Nam Đế
Ngoài ra còn để lại Thất tinh trận, về sau ở Thần Điêu Đại Hiệp lúc đầu truyện có đoạn có 14 trận pháp nhỏ hợp lại thành 1 trận pháp lớn rất lợi hại ( nhưng cũng ko làm gì nổi QT )
Tôi bỏ phiếu cho Tây Độc Âu Dương Phong vì thấy lão này hay. Đặc biệt luyện ngược Cửu Âm Chân Kinh:D

1 nhận xét: